Защо да изберем дигитално проведена имплантология?

Денталните импланти са най-добрата опция за замяна на липсващи или неперспективни зъби при пациентите. Имплантите се приемат като постоянно, а не като временно решение (като пломбите например) на проблем със зъбите. При тях е доказано, че успешните манипулации са 98% от всички поставени импланти. Останалите 2% от несполучливо поставени импланти се дължат главно на неправилното им позициониране. Именно тук, идва на помощ дигиталното планиране, за да редуцира почти до нула риска от неуспешно поставяне на имплант.
Чрез дигитално проведената имплантология, поставянето на имплант става много по-бързо, по-сигурно и много по-предвидимо като краен резултат. Първоначално развита за неврологията, дигиталната (известна още като компютърно водена) хирургична намеса, вече се използва и за поставяне на импланти. Какво се случва при нея:
1. Първо се прави 3D рентгенова дигитална снимка, познато още като CBCT, което да покаже обема на костта около бъдещите импланти:


2. След това се сканира челюстта с интраорален дигитален скенер. Ние използваме най-бързия и точен скенер на пазара на фирмата 3Shape, Дания.


След това така създадения отпечатък на пациента под формата на STL файл се изпраща към специализиран софтуер за изработка на хирургичен водач. В нашата клиника използваме най-съвременния имплантологичен софтуер на 3Shape.
При самата обработка на изображенията д-р Парушева може да види с точност да микрон къде трябва да бъде поставен импланта и под какъв ъгъл. Не само това, но тя има възможността да види какво е състоянието на костта, къде се намира нервът на долната челюст, синусите, колко е дебела костта и да го позиционира така, че да бъде правилно поставен, без да се очакват допълнителни проблеми:


Софтуерът показва в червено нервът на долната челюст и, че имплантът не може да бъде поставен толкова близо до него:


След това се изработва хирургичен водач :


Както е видно на снимката по-горе хирургичния водач позволява на д-р Парушева да позиционира при самата хирургична намеса идеално импланта, спрямо планирането.
Какво означава като предимства това за нашите пациенти:
• Най-голямото предимство, разбира се, е прецизното до микрон поставяне на импланта. Като резултат, това позволява да се постигне успешно поставяне дори и при най-сложните и предизвикателни в медицинско отношение случаи – нещо невъзможно за традиционната имплантология.
• Когато говорим за цена на импланта, рядко се говори за един много важен компонент – времето. При нас времето за поставяне и времето за възстановяване са много по-кратки в сравнение с традиционната имплантология.
• В много от случаите благодарение на точното позициониране е възможно да не се налага разрязване на венеца по традиционния начин, а минимално инвазивно да се пробие и постави импланта понеже през цялото време д-р Парушева знае къде точно се намира благодарение на дигиталните технологии.
• Наличието на рентген на място, позволява и тя на място веднага след процедурата да види къде е поставен реално импланта и така да се увери в успешното му поставяне.
• Допълнителен комфорт, по желание на пациента, може да се постигне и с провеждане на процедурата под анестезия под наблюдение на анестезиолог.
Не на последно място трябва да кажем, че инвестицията в имплант, при добра грижа за него, е всъщност доживотна инвестиция, която се изплаща, освен като подобрено самочувствие от по-добрата усмивка, а и също така и като функция за пълноценно хранене.