Комбинацията от многократно оптично увеличение и отлична осветеност на работното поле правят микроскопът и увеличителните очила необходимост дори в ежедневната дентална практика.
Едно от основните предимства е, че клиничната работа под микроскоп помага при разрешаване на трудни случаи, които при други обстоятелства и без необходимата техника се възприемат за обречени.
Микроскопът осигурява 400 пъти повече визуална точност от невъоръжено око. Увеличението подобрява точността на подготовката на зъбите и границите, предотвратявайки увреждането на съседните зъби и съединителната тъкан по време на всички видове стоматологични операции и хирургия.
Както често се случва във всяка медицинска област, ранното откриване на здравословни проблеми води до подобрени резултати. Подобреното виждане с денталния микроскоп означава, че проблеми като напукани зъби, кариес и заболяване на венците могат да бъдат открити на по-ранен етап.
Освен това микроскопът и увеличителните очила спомагат за по-добро почистване в дълбочина на зъбен камък, както и по-лесното и ефективно отстраняване на оцветявания по зъбите. Осигурява по-прецизно почистване на кариес и направата на естетично красива пломба.
Що се отнася до възстановителната стоматология, по-големите увеличения подобряват видимостта при диагностициране, подготовка и извършване.
С помощта на микроскопа се извършва много по-точно и предвидимо кореново лечение на зъбите и служи за премахването на счупени инструменти от кореновите канали.
Стоматологията с микроскоп е бърза, ефективна и прецизна. Освен това пациентите имат по-малък риск от развитие на усложнения по пътя.

Снимка, илюстрираща увеличението на микроскопа.